Odstąpienie od umowy

  1. Definicje

Sprzedawca: Digital Speakers Manufacture Sp. z o.o., 31-471 Kraków ul. Malawskiego 50, KRS: 0000680769

Sklep: sklep internetowy FRAM działający pod adresem fram-audio.com

Umowa sprzedaży: umowa sprzedaży towaru zawarta w sklepie internetowym FRAM pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.

Towar: produkt zakupiony w sklepie internetowym FRAM.

Kupujący: konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu w sklepie internetowym FRAM niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

  1. Zasady ogólne.

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (t.j. Dz.U.2017.683 t.j. z dnia 2017.03.30) Kupujący będący konsumentem uprawniony jest do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej w sklepie internetowym FRAM.

Odstąpienie od umowy nie wymaga uzasadnienia.

  1. Termin oraz forma złożenia oświadczenia.

Oświadczenie należy złożyć (pod rygorem utraty uprawnień) w terminie czternastu dni od:

• otrzymania towaru (w przypadku dostawy firmą spedycyjną) lub

• odbioru towaru (w przypadku odbioru osobistego).

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Oświadczenie należy wysłać:

  • drogą pisemną (dla celów dowodowych listem poleconym) lub

  • drogą elektroniczną na adres sklep@fram-audio.com.

Nie jest wymagalny żaden szczególny formularz, koniecznym jest jednak wskazanie danych w sposób jednoznaczny identyfikujących strony, przedmiot umowy oraz numeru rachunku bankowego do zwrotu środków.

Dla wygody klientów sugerujemy skorzystanie z gotowego formularza, dostępnego tutaj wskazując, że nie jest on wymagany do skuteczności odstąpienia od umowy.

Otrzymanie oświadczenia potwierdzone zostanie informacją na adres mailowy wskazany w zgłoszeniu.

  1. Adresat oświadczenia

Adresatem oświadczenia jest Sprzedawca, czyli:

Digital Speakers Manufacture Sp. z o.o., 31-741 Kraków, ul. Malawskiego 50

sklep@fram-audio.com

  1. Zwrot towaru

Kupujący ma obowiązek zwrócić rzecz nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

Adres do zwrotu: Digital Speakers Manufacture Sp. z o.o., 31-741 Kraków, ul. Malawskiego 50

Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania. Paczka winna być odpowiednio zabezpieczona w celu uniknięcia uszkodzeniu lub zniszczeniu. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.   W takim wypadku Sprzedawca uprawniony będzie do  odpowiedniego pomniejszenia kwoty zwrotu za zakupiony produkt.

Sprzedawca pokrywa koszty zwrotu towaru oferując możliwość zwrotu za pośrednictwem firmy kurierskiej. W celu organizacji zwrotu konieczny jest kontakt ze Sprzedawcą.

  1. Zwrot uiszczonej ceny

Sprzedawca zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Zwrot środków nastąpi w sposób, w który zostały uiszczone. Dla celów organizacyjnych zalecamy wskazanie numeru rachunku bankowego do zwrotu.

Zwrot środków nastąpi w terminie czternastu dni od daty zwrotu towaru.

Sprzedawca nie przyjmuje zwrotu towarów za pobraniem.