Polityka Prywatności

Sporządzona przez firmę Digital Speakers Manufacture Sp. z o.o., 31-471 Kraków ul. Malawskiego 50, KRS: 0000680769 na potrzeby sklepu internetowego FRAM, prowadzonego w ramach witryny fram-audio.com.

Polityka prywatności określa:

 • zasady gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystywania danych,
 • zasady gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystywania danych osobowych pozyskanych
  w wyniku odwiedzenia strony internetowej fram-audio.com, też w procesie rejestracji lub zgody na usługi marketingowe (newsletter),
 • zasady postępowania z plikami cookies,
 • przyjęte środki bezpieczeństwa i ochrony danych.

I.  Definicje.

Administrator: Digital Speakers Manufacture Sp. z o.o., 31-471 Kraków ul. Malawskiego 50, KRS: 0000680769, będący właścicielem serwisu fram-audio.com.

Serwis: strona internetowa fram-audio.com oraz funkcjonujący w oparciu o nią sklep internetowy FRAM.

Dane: wszelkie dane pozyskiwane przez serwis w wyniku odwiedzin przez użytkownika, związane z jego aktywnością w sieci, w szczególności: adres IP, nazwa przeglądarki, język oprogramowania, program operacyjny, położenie geograficzne, itp.

Dane osobowe: wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej
do zidentyfikowania osoby fizycznej, zgodnie z ustawą z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2016.922 t.j. z dnia 2016.06.28).

Umowa –  transakcja zakupu towarów oferowanych przez serwis pomiędzy Administratorem jako Sprzedawcą a użytkownikiem jako Kupującym.

Newsletter – usługa handlowa oferowana przez serwis, służące do wysyłania informacji handlowych użytkownikom, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną.

Pliki cookies – pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika , służące prawidłowemu korzystaniu ze stron serwisu, zawierające nazwę strony internetowej pochodzenia, unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

Pliki sesyjne cookies –  pliki tymczasowe przechowywane do momentu opuszczenia strony serwisu  poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki.

Pliki stałe cookies – pliki stałe przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

Użytkownik – każdy użytkownik serwisu odwiedzający serwis.

Urządzenie – urządzenie elektroniczne za pomocą którego użytkownik za pośrednictwem Internetu łączy się z serwisem.

II.  Źródła prawa

ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926   – tekst jednolity)

rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U.2004.100.1024 z dnia 2004.05.01)

ustawa  z dnia  18 lipca 2002  r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j. z dnia 2017.06.24)

ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (t.j. Dz.U.2017.459 t.j. z dnia 2017.03.02).

Teksty ustaw dostępne są bezpłatnie pod adresem http://isap.sejm.gov.pl/

III.  Dane zbierane automatycznie

W celu prawidłowego funkcjonowania serwisu automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty w szczególności takie jak adres IP, system operacyjny, dane przeglądarki. Zakres danych zbieranych automatycznie nie pozwala na jednoznaczną identyfikację osoby fizycznej oraz jest procesem niezależnym od Administratora.

Dane zbierane automatycznie mogą zostać użyte do analizy zachowań sieciowych przez Administratora, podmioty współpracujące lub stosowne instrumenty sieciowe w celu tworzenia statystyki odwiedzin.

IV.  Dane zbierane podczas rejestracji

System umożliwia rejestrację poprzez założenie konta użytkownika. W tym celu zbierane są dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, adres do wysyłki, nr telefonu, adres e-mail. Pozyskanie danych osobowych uwarunkowane jest wyrażeniem zgody przez użytkownika.

Pozyskane dane osobowe przetwarzane są przez Administratora do celów realizacji umowy. Dane
nie zostaną przekazane osobom trzecim bez zgody użytkownika z wyjątkiem danych umożliwiających realizację umowy (np. przekazanie danych adresowych/kontaktowych firmom spedycyjnym
dla potrzeb realizacji wysyłki, podmiotom obsługującym płatność lub system ratalny).

V.   Dane zbierane na potrzeby marketingowe

Dane osobowe zbierane na potrzeby marketingowe (newsletter) pozyskiwane oraz przetwarzane będą po wyrażeniu stosownej zgody oraz wyłącznie w celach marketingowych. Dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

VI.  Dane zbierane na potrzeby kontaktu

Dane zbierane na potrzeby kontaktu (zapytanie ze strony internetowej, kontakt telefoniczny lub serwisowy) będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby bieżące oraz nie zostaną udostępnione podmiotom trzecim.

VII.  Dane osobowe

Pozyskiwanie oraz przetwarzanie danych osobowych  następuje zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U.2016.922 t.j. z dnia 2016.06.28).

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Zbiór danych osobowych zbierany za pośrednictwem Sklepu Internetowego został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych: nr księgi rejestrowej GIODO
(do uzupełnienia).

Podmiotom zainteresowanym przysługuje prawo wglądu do danych oraz prawo do ich poprawy.
Zgoda na przetwarzanie danych może zostać w każdej chwili cofnięta.

W przypadku cofnięcia zgody lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji  zaleca się kontakt na adres sklep@fram-audio.com lub adres rejestrowy:

Digital Speakers Manufacture Sp. z o.o.

ul. Malawskiego 50

31-471 Kraków

VIII.  Dane pozyskiwane dla celów marketingowych

Cele marketingowe realizowane są przez narzędzie ,,newsletter”. Użytkownicy, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie newslettera mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz uprawnieni są do bezterminowego oraz bezwarunkowego wycofania zgody. Serwis umożliwia wycofanie zgody drogą elektroniczną lub tradycyjną.

W razie problemów technicznych lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji  zaleca się kontakt na adres sklep@fram-audio.com lub adres rejestrowy:

Digital Speakers Manufacture Sp. z o.o.

ul. Malawskiego 50

31-471 Kraków

IX.   Pliki Cookies

Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

Administrator jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

Administrator wykorzystuje pliki (cookies) w celu:

 • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, rozpoznawania indywidualnego urządzenia użytkownika w celu wyświetlenia strony zgodnie
  z wybranymi preferencjami,

 • przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, anonimowej analizie statystyk umożliwiającej dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu
  do panujących trendów oraz do oceny popularności strony;

 • możliwości logowania do serwisu;

 • utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.

Administrator wykorzystuje następujące pliki cookies:

Cookies sesyjne: przechowywane na Urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia użytkownika.

Cookies trwałe: przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień przeglądarki w celu zablokowania obsługi plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu.
Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.
Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym.

Zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.

Pliki cookies z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) nie będą udostępnianie podmiotom trzecim.

Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.

Aby uzyskać więcej informacji na temat dezaktywacji plików cookies w swojej przeglądarce należy odwiedzić poniższe strony:

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek

Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647&topic=14666&ctx=topic

Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Szczegółowe informacje na temat plików (cookies), w tym użyte powyżej, dostępne są na stronie www.ciasteczka.org.pl.

X.    Środki techniczne oraz bezpieczeństwa

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie niniejszego serwisu.

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną w zakresie objętym odrębnymi przepisami.

Administrator zapewnia odpowiednią polityką bezpieczeństwa zgodnie z właściwymi przepisami.

Serwis zabezpieczony jest certyfikatem SSL dzięki któremu zapewnia się bezpieczeństwo oraz ochronę danych.

XI.   Dane kontaktowe

W razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji w zakresie polityki bezpieczeństwa zaleca się kontakt na adres sklep@fram-audio.com lub adres rejestrowy:

Digital Speakers Manufacture Sp. z o.o.

ul. Malawskiego 50

31-471 Kraków

XII.   Zmiana polityki prywatności

Niniejsza polityka prywatności sporządzona jest na dzień 15 listopada 2017 r.

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności poprzez opublikowanie jej na stronach serwisu.